Vores miljøarbejde

Vi tænker på miljøet igennem hele processen – fra produktion til levering. For miljøets skyld bliver alle produkter fremstillet på bestilling. Det betyder, at ingen produkter ligger på lager eller kasseres, fordi de ikke bliver solgt.

Vores miljøarbejde

På vores tapetfabrik bestræber vi os på at minimere miljøbelastningen, og vi tager hensyn til miljøet i alt, hvad vi gør. Alle tapeter trykkes på bestilling, så vi fremstiller kun den nødvendige mængde produkter. Det betyder, at ingen produkter lægges på lager eller kasseres unødigt. Den anvendte trykfarve indeholder ingen opløsningsmidler eller farlige kemikalier og er biologisk nedbrydelig. Spildmateriale fra produktionen genvindes af miljøentreprenør Hans Andersson Recycling AB. Læs mere om vores materialer i vores miljøpolitik

Vores samarbejde med Vi Agroforestry

Når du handler hos os, støtter du samtidig vores arbejde med den svenske hjælpeorganisation Vi Agroforestry. Sammen med Vi Agroforestry planter Photowall hvert år 5.000 træer i området omkring Victoriasøen i Østafrika.

Om Vi Agroforestry

Vi Agroforestry planter træer og afgrøder sammen, hvilket genskaber den naturlige frugtbarhed i udpinte marker og bidrager til mere mad på bordene. Træerne forbedrer også det lokale klima og øger tilgængeligheden af vand.

Denne træplantning forbedrer bøndernes produktion og familiernes levebrød. Træerne giver brænde, tømmer og foder til kvæg og frugt til mad.

Vi Agroforestrys hjemmeside kan du læse mere om deres arbejde og blive træplanter.

Ansvarlighed i vores forsyningskæde

Hos Photowall samarbejder vi med partnere, der deler vores værdigrundlag. Vi er stolte af vores partnere i forsyningskæden og har samarbejdet med flere af dem, siden vi startede vores virksomhed for 16 år siden. De sociale risici i vores forsyningskæde er lave, og vores partnere tager deres miljømæssige ansvar alvorligt. Forbedring af de sociale forhold og minimering af vores miljøpåvirkning i hele vores forsyningskæde er en del af vores strategi for bæredygtighed. Det er vores ønske, at menneskerettighederne skal respekteres, at standarderne for arbejdstagerne skal være høje, og at miljøet skal beskyttes.

Vi bestræber os på at leve op til dette tilsagn ved at

  • Producere og indkøbe størstedelen af vores produkter og materialer lokalt
  • Samarbejde med få leverandører på grundlag af langvarige relationer
  • Have detaljeret gennemsigtighed angående sociale og miljømæssige forhold
  • Udvise systematisk rettidig omhu i vores forsyningskæde
  • Samarbejde med vores leverandører om forbedringer

I 2021 har vi gjort brug af 10 direkte leverandører af tapet, plakater og rammer. Syv leverandører er baseret i Nordeuropa. Tre leverandører er baseret i Kina og Taiwan. Af den samlede mængde indkøb blev 87 % købt hos europæiske leverandører. Ved at udarbejde en retningslinje for Photowall, der beskriver hvordan vi udviser rettidig omhu i vores forsyningskæde i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for rettidig omhu som led i ansvarlig forretningsadfærd, udvidede vi i 2022 vores arbejde med ansvarlighed i forsyningskæden. Vi har foretaget en detaljeret analyse af sociale og miljømæssige risici på baggrund af produktionsland, produkt- og produktionstype for alle dele af vores forsyningskæde, og vi har kortlagt vores vurderinger hvad angår risikoanalysen og identificeret potentielle muligheder, hvor forbedringer er nødvendige. På baggrund af kategoriseringen af risici og vores vurderinger har vi defineret initiativer med leverandører, som der skal fokuseres på. Et af initiativerne indebærer, at vi begynder at indsamle opdaterede oplysninger om bæredygtighedsforanstaltninger fra vores leverandører, f.eks. om omstilling til vedvarende energi. Dette hjælper os og vores leverandører med at reducere CO2-emissionerne endnu mere målrettet.

Miljøstandarderne i vores forsyningskæde er høje. Vores største leverandør af papir har en Ecovadis-guldklassificering for bæredygtighedsstyring og -resultater og er blandt de mest bæredygtige producenter inden for papirmasse- og papirindustrien. Leverandøren har fastsat mål for CO2-emissioner og reduktion af vandforbrug og bruger allerede 30 % vedvarende energi. Alt vores træ og papir lever op til EU's forordning om ulovligt træ, der forbyder handel med ulovligt fældet træ, og 100 % af vores papir er FSC-certificeret og dokumenterer dermed, at det stammer fra bæredygtigt forvaltede skove, der har gode sociale vilkår for deres medarbejdere.

De sociale standarder i vores forsyningskæde er også høje og understøttes af produktion i lande, hvor standarderne er høje og underlagt tilsyn. Vi har netop udfærdiget et nyt adfærdskodeks for leverandører, som vi har til hensigt at sende til alle leverandører i løbet af de kommende måneder. Det vil danne grundlag for vores sociale og miljømæssige møder med vores leverandører fremover. Vores retningslinje for rettidig omhu indeholder også opdaterede retningslinjer for onboarding af nye leverandører.

Hurtig levering

Din bestilling sendes inden for 1–4 dage (i øjeblikket 5-8 dage), og du har altid fri fragt. Tapetlim er inkluderet.

100% garanti

Vi vil kun have tilfredse kunder. Derfor har du altid 30 dages returret, og du får pengene tilbage, hvis du ikke er tilfreds.